دانلود رایگان


دانلود مبانی نظری دولت الکترونیک - دانلود رایگاندانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش

دانلود رایگان ماهیت دولت الکترونیک
توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش دولتی با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادی مورد توجه تئوری پردازان و کارگزاران بخش عمومی بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است و دولتها در تلاش اند با استقرار آن گام مهمی در راستای حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی بر دارند. دولت الکترونیک به عنوان یک ابتکار عمل جدید در صدد است زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق قابلیت های فناوری اطلاعات فراهم سازد و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه های جدید پایه ریزی کند (یعقوبی، 1386، ص103).

2-4-3- تعریف دولت الکترونیک
از دولت الکترونیک تعاریف مختلفی ارایه شده است که از میان آنها به چند مورد اشاره می شود.
گرونلند دولت الکترونیک را به عنوان فرآیندهای تجدید ساختار جهت نیل به کارایی بهتر، خدمات بهتر و مشارکت دموکراتیک تعریف می کند(گرولند[1]،2001).
دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از تکنولوژی اطلاعات بویژه اینترنت، در ارائه خدمات عمومی، با سهولت بیشتر، مشتری پسندتر، با صرفه تر، و در مجموع به طریقی متفاوت و بهتر. به عقیده هیوز در تعریفی وسیع تر می توان دولت الکترونیک را پذیرش هر نوع تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از جانب دولت تعریف کرد (هیوز، 1383).
دولت الکترونیک، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و دیگر فناوری های جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصت های گسترده برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردم سالار می دهد (رضائی و داوری، 1383).
فرگوسن معتقد است دولت الکترونیک مستلزم سبک های رهبری جدید؛ روش جدید بحث و اخذ خط مشی و سرمایه گذاری، روش های جدید ارزیابی آموزشی، روش های جدید گوش دادن به شهروندان، و روش های نوین سازماندهی و ارائه خدمات و اطلاعات می باشد ( فرگوسن[2]،1993).
دولت الکترونیک عبارت است از ارائه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق اینترنت یا سایر رسانه های الکترونیکی که در این صورت سیستم های ارائه خدمات و اطلاعات مبتنی بر اینترنت بر خلاف ساختارهای سنتی که سلسله مراتبی، خطی و یک طرفه اند حالتی غیرسلسله مراتبی، غیرخطی و دو طرفه به خود گرفته و به صورت بیست و چهار ساعته و هفت روز در هفته به ارایه خدمات بر خط می پردازد (وست،2004). دولت الکترونیک به معنای استفاده دولت از اینترنت در راستای ارائه خدمات عمومی، جمع آوری داده ها و بهبود فرآیندهای مردم سالار به کار رفته است (ریچ نیدر[3]،2003).
دولت الکترونیک به معنی اجرای الگوهای سودمند برای شهروندان، صنعت، کارکنان و سایر ذینفعان با هدف جهت دهی به تعاملات برخط کسب و کار به کار رفته است و درصدد یکپارچه کردن استراتژی، فرآیند، سازمان و فن آوری است، به گونه ای که کاربران قادر باشند با روشی آسان به خدمات دسترسی پیدا کنند (واتسون وداویس[4]،2002).
دولت الکترونیک عبارت است از روش های مختلفی که مدیران دولتی با شهروندان از طریق اینترنت، پست الکترونیکی، ویدئو کنفرانس، و سایر روش های دیجیتالی ارتباط برقرار کنند (کرادو و رامیتو[5]،2003).
کمیسیون اروپا دولت الکترونیک را بدین گونه توصیف می کند: "کاربرد ICT در مدیریت دولتی که با تغییر سازمانی و مهارت های جدید به منظور بهبود خدمات دولتی و فرآیند دموکراتیک، و حمایت قوی جهت خط مشی های عمومی، ترکیب شده است"(اکسون واسکالن[6]،2008).
بسیاری از صاحب نظران از آنجا که دولت الکترونیک را یک عامل مهم در افزایش دموکراسی می دانند آنرا بدین صورت تعریف می نمایند: "دولت الکترونیک فضایی برای تعاملات قوی مبتنی بر آزادی، بازبودن، و بحث و مطالعه منطقی جهت ایجاد درک از دیدگاه های متفاوت و ارتقاء توافقات مستدل بر موضوع های سیاسی می باشد"(دالبری[7]،2001).

2-4-4- ويژگي‌هاي دولت الکترونيک
هدف دولت الكترونيك ارائه خدمات بهتر، با هزينه، كمتر و اثر بخشي بيشتر است؛ ولي نمي‌توان استاندارد مشخصي براي ساير ويژگي‌هاي آن معرفي كرد، زيرا هر دولتي مي‌تواند با توجه به نيازهاي جامعه خودش نظام دولت الكترونيك را پايه‌ريزي كند، در واقع دولت الکترونیکی به نوعی دولت باهوش است:
دولت باهوش Government SMART = Government - E
- (S (SMALL : دولت الكترونيك نبايد گستردگي بيش از حد داشته باشد؛ تا بتواند از اتلاف نيروي انساني و سرمايه جلوگيري كند؛ بنابراين بهتر است دولت‌هاي بزرگ به دولت‌هاي محلي كوچك‌تر تقسيم شوند؛
- (M (MORAL: دولت الكترونيك بايد مقيد به اخلاق بوده و حريم اطلاعات خصوصي شهروندان را حفظ نمايد؛
- (A (AUDITABLE: دولت الكترونيك بايد نسبت به فعاليت اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه انجام مي‌دهد جواب گو باشد؛ بدين معني كه شهروندان بتوانند تا حد امكان از روند پيشرفت اين فعاليت‌ها آگاهي‌هاي لازم را كسب كنند؛- (R (RESPONSIBLE: دولت الكترونيك بايد در صورت بروز مشكلاتي ناشي از فعاليت‌هايش به مردم پاسخ گو باشد؛
- (T (TRANSPARENT: دولت الكترونيك بايد از موضع شفافي در رابطه با امور شهروندان برخوردار باشد )محمودی­منش و منوچهری، 1385).

2-4-5- سنخ شناسی خدمات دولت الکترونیک
ارائه خدمات بخش عمومی به صورت الکترونیکی با هدف دسترسی آسان شهروندان به خدمات دولتی و حذف عوامل واسطه ای که کاهش شکاف میان مدیریت دولتی و شهروندان را در پی خواهد داشت، از مقاصدی است که دولت الکترونیک دنبال می کند، اما این که دولت الکترونیک قصد ارائه چه نوع خدماتی را دارد و آیا سنخ شناسی[8] واحدی از خدمات دولت الکترونیک ارایه گردیده است یا خیر، از موضوعاتی است که در این قسمت به آن پرداخته می شود. به طور کلی مطالعات نشان می دهد که به دلیل جدید بودن موضوع، سنخ شناسی به عنوان واحدی از خدمات دولت الکترونیک ارائه نشده است، همان گونه که در میان اعجاز گران مدیریت و اندیشمندان سازمان سنخ شناسی واحدی از اصول حکومت گری خوب که از موضوعات جدید مدیریت دولتی است، وجود ندارد(تیلور[9]، 2000) از آنجایی که جامعه امروزی به سوی جامعه ای حرکت می کند که اطلاعات در آن اهمیت بنیادین دارد. دولت الکترونیک درصدد است به این خواسته جامعه امروزی پاسخ مثبت داده و با دسته بندی اطلاعات بر مبنای شهروندان، بستر دسترسی همگانی به اطلاعات را بیش از پیش فرآهم آورد. کارکرد ارتباطی دولت الکترونیک نیز تعامل افراد و گروه ها را با استفاده از پست الکترونیکی و سایر ابزار ممکن، برقرار می سازد و کارکرد تراکنشی هم به شهروندان امکان دسترسی به خدمات ارائه شده بر روی شبکه را می دهد. هم چنین می توان میان زمینه های کاربردی انواع خدمات الکترونیکی نیز تمایز قائل شد و آنها را در سه زمینه به صورت زیر خلاصه کرد: (نال واستروکن[10]، 2001).
1- زندگی روزانه: ارائه اطلاعات مورد نیاز شهروندان در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی؛ فرهنگی،اقتصادی، ورزشی و غیره به صورت الکترونیکی.
2- مدیریت از راه دور: پشتیبانی الکترونیکی از تعامل شهروندان و شرکت ها با مدیریت دولتی.
3- مشارکت سیاسی: پشتیبانی الکترونیکی از فرآیندهای تصمیم گیری، رای گیری الکترونیکی، بررسی افکار عمومی و غیره.
روند پیشرفت دولت الکترونیک موید آن است که خدمات دولت الکترونیک در آینده به سمت خدمات تعاملی پیش خواهد رفت و به جای ارایه صرف داده ها و اطلاعات بر روی شبکه، زمینه تعامل فزاینده میان شهروندان و مدیریت دولتی در عرصه های مختلف فراهم خواهد شد. مطالعه ی صورت گرفته در سال 2002 توسط یکی از پژوهشگران دولت الکترونیک نیز این مطلب را تائید می کند که حرکت به سوی الگوی دولت الکترونیک با روندی تصاعدی آغاز شده (تات-کیوهو[11]، 2002) در طراحی وب سایت ها و رویکرد کاربر محور مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس این رویکرد، دولت الکترونیک درصدد است تا بر مبنای خواسته شهروندان به ارائه آن دسته از خدمات عمومی بپردازد که ارضای نیازهای شهروندان را در پی داشته باشد و با عنایت به اینکه تنوع در نیازهای شهروندان کاملاً مشهود است، به جای محدود کردن خدمات دولت الکترونیک در ابعاد اطلاعاتی و ارتباطی، دامنه شمول آن را گسترش داده و خدمات تراکنشی را نیز در محدوده خدمات الکترونیکی بگنجاند.

2-4-6- کاربردهای دولت الکترونیک

[1] - Gronland
[2] - Fergose
[3] - Bretschneider
[4] - whitson&Davis
[5] - Crado&Ramito
[6] - Akesson & Skalen.
[7] - Dahlbery
[8] - Typology
[9] - Taylor
[10] - Knol&Stroeken
[11] - Tat-kei Ho

فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 95
فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل
ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود مبانی نظری دولت الکترونیک


مبانی نظری دولت الکترونیک


دانلود مبانی نظری


دولت الکترونیک


دولتدانلود


مبانی


نظری


دولت


الکترونیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


لایه های شیپ فایل مناطق دارای زمین لغزش کشور

تحقیق رشته کامپیوتر نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک

اثر انگشت

کتاب ریاضی مهندسی زبان اصلی

اثر انگشت

برنامه تغییر رنگ چشم

دانلود پاورپوینت زیبا رشته کشاورزی و زراعت کنفرانس درس اکولوژی با عنوان باران اسیدی و قابل ویرایش

پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری ها ( دیابت )

پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

دانلود پاورپوینت عمران انواع سد و سرریز